Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

25 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

26 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

27 maja 2021 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.