Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny –
część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny –
część matematyczno-przyrodnicza


11 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny –
język obcy


12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

15 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty – język matematyka

16 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.