Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

16 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

17 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

18 czerwca 2020 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.