Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: p. Agnieszka Kucharska
Zastępca: p. Dorota Brzezowska
Sekretarz: p. Magdalena Zdrojewska

 

KOMITET RODZICIELSKI
PEKAO S.A. O/ Sosnowiec 76 1240 4836 1111 0010 4476 3304