Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: p. Agnieszka Kucharska
Zastępca: p. Magdalena Zdrojewska
Skarbnik: p. Mariola Chrzanowska
Sekretarz: p. Dorota Brzezowska