Dyrekcja

mgr Małgorzata Wajs
Dyrektor
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17

 


mgr Monika Osuch-Gąsiorek
Wicedyrektor

mgr Katarzyna Jabłońska
Wicedyrektor