Grono pedagogiczne

W skład grona pedagogicznego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wchodzą:

mgr Wajs Małgorzata – Dyrektor –  matematyka, informatyka, diagnoza i terapia pedagogiczna
mgr Osuch-Gąsiorek Monika – Wicedyrektor – język polski, terapia pedagogiczna
mgr Jabłońska Katarzyna – Wicedyrektor – język francuski, doradca zawodowy, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Barańska Urszula – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
mgr Bartczak Iwona – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Burda Dorota – język polski, zajęcia rewalidacyjne (surdopedagogika)
mgr Czechowska Iwona – matematyka, zajęcia rewalidacyjne (tyflopedagogika),
diagnoza i terapia pedagogiczna, technika
mgr Czop Marzena – psycholog
mgr Duszyc Agnieszka – logopedia
mgr Ficenes Agata – język angielski
mgr Foryt – Solowska Żaneta – biologia
mgr Anna Głowacz – religia
mgr Janus Ewelina – edukacja wczesnoszkolna, rytmika i taniec, Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i terapia, resocjalizacja i socjoterapia
mgr Janus Joanna – edukacja wczesnoszkolna
mgr Jaros Agnieszka – język francuski, informatyka
mgr Jaros Wojciech – wychowanie fizyczne, instruktor sportowy judo, instruktor pływania
mgr Joanna Klimasara – język angielski, wychowawca świetlicy
mgr Kocik Włodzimierz – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kot Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kras Kinga – pedagog, pedagog specjalny, poradnictwo i pomoc psychologiczna, oligofrenopedagogika
mgr Krzyżycka Stefania – nauczyciel bibliotekarz
mgr Kurdziel Andrzej – wychowanie fizyczne, trener lekkoatletyki
mgr Kurdziel Marzena – pedagog szkoły, plastyka, socjoterapia
mgr Leśniak Marta – fizyka, informatyka, oligofrenopedagogika
mgr Michalczyk Katarzyna – język angielski, język francuski
mgr Miedzińska Magdalena – matematyka
mgr Michalik Anna – nauczyciel asystent, wychowawca świetlicy
mgr Nowak Anna – psycholog, wychowawca świetlicy
mgr Oleksy – Kawałko Aleksandra – plastyka, nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagogika
mgr Opałka Beata – pedagog, logopedia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Patryarcha – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa, instruktor pływania, instruktor piłki nożnej, trener piłki siatkowej, trener personalny, ratownik wodny
mgr Pięta Anna – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wychowawca świetlicy
mgr Klaudia Przyłuska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Rosa Dariusz – technika
mgr Tylińska Monika – geografia, przyroda, chemia
mgr Włodarczyk Patrycja – wychowanie fizyczne, instruktor pływania
mgr Wocial Aleksandra – język angielski
mgr Zasik Sara – język polski, logopedia, nauczyciel bibliotekarz