Nauczyciele

W skład grona pedagogicznego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wchodzą:


mgr Iwona Bartczak

mgr Dorota Burda

mgr Iwona Czechowska

mgr Agata Ficenes

mgr Ewelina Janus

mgr Agnieszka Jaros

mgr Wojciech Jaros

mgr Andrzej Kurdziel

mgr Marzena Kurdziel

mgr Marta Leśniak

mgr Aleksandra
Oleksy-Kawałko
mgr Klaudia Przyłuska

mgr Dariusz Rosa

mgr Kinga Kras

mgr Monika Tylińska

mgr Patrycja Włodarczyk

mgr Sara Zasik