Nauczyciele

W skład grona pedagogicznego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wchodzą:


mgr Iwona Bartczak

mgr Dorota Burda

mgr Iwona Czechowska

mgr Agata Ficenes

mgr Ewelina Janus

mgr Joanna Janus

mgr Agnieszka Jaros

mgr Wojciech Jaros

mgr Andrzej Kurdziel

mgr Marzena Kurdziel

mgr Marta Leśniak

mgr Aleksandra
Oleksy-Kawałko

mgr Klaudia Przyłuska

mgr Katarzyna Jabłońska

mgr Dariusz Rosa

mgr Justyna Rzegoczan

mgr Monika Tylińska

mgr Patrycja Włodarczyk

mgr Joanna Wyszyńska

mgr Sara Zasik