Higienistka

Godziny otwarcia gabinetu medycznego:

Poniedziałek 7.30
Wtorek 7.30 – 10.30
Środa 12.00 – 15.00
Czwartek 7.30 – 11.30
Piątek 7.30 – 10.30

Gabinet jest zaopatrzony w niezbędny sprzęt i materiały opatrunkowe oraz dopuszczone do podawania leki. Sprawowana jest opieka nad całą młodzieżą szkoły, wykonywane są bilanse zdrowia w odpowiednich rocznikach, prowadzona jest fluoryzacja w klasach 1-4 szkoły podstawowej. Badane są dzieci z grup dyspanseryjnych oraz przeprowadzane są programy zdrowotne.