Psycholog

DROGI UCZNIU! Koniecznie zgłoś się do mnie, jeśli:

  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
  • jesteś samotny,
  • masz problemy rodzinne,
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
  • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
  • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
  • chciałbyś z kimś porozmawiać,
  • chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób
  • oraz w każdej innej sprawie.

Stale współpracuję także z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania psychologa w szkole.

Zadania psychologa szkolnego
1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
7. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – „Moje dziecko w szkole i przedszkolu”.