Konkursy

* * *

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych!
Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do przygotowania laurki dla biblioteki (forma pracy dowolna). Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8.
Trzy najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.
Na zgłoszenia czekamy do końca października w bibliotece szkolnej.

 

* * *

Szkolny Konkurs pt: ” #ZOSTAŁEM/AM W DOMU#

Zapraszam chętnych uczniów klas 1-3 SP wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz domownikami do wzięcia udziału  w Szkolnym Konkursie pt: ” #ZOSTAŁEM/AM W DOMU#.
W czasie epidemii, gdy musimy zostać w domu większość dzieci się nudzi i wtedy ujawniają się w Nas nieodkryte dotąd zdolności i talenty.

* Nagraj filmik dostępnym w domu sprzętem elektronicznym i prześlij do 30 kwietnia na adres e-mailowy asia.janus@interia.pl z dopiskiem „#zostałem/am w domu# oraz imię, nazwisko i klasę”.
* Nagranie powinno trwać do 3 minut
* Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę filmów
* Dowolna jest także ich tematyka.

Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone. Pochwalmy się tym co robimy w domu,  nie wstydźmy się tego. Pozdrawiam i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie – Joanna Janus.

* * *

SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI DNIA ZIEMI

22 kwietnia obchodzony jest światowy Dzień Ziemi. W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii. Hasło tegorocznych obchodów to „Z energią zmienimy źródła”. W ramach obchodu tego święta zorganizowany został konkurs na plakat pt: ” Dajmy Ziemi Energię”.

Zasady konkursu:
* konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 1-3 SP
* prace można wykonywać dowolną formą i techniką plastyczno-techniczną
* zdjęcia prac należy przesłać do 27 kwietnia na adres e-mailowy: asia.janus@interia.pl z dopiskiem „Dni Ziemi” oraz Imię, Nazwisko oraz klasę.

Prace plastyczno-techniczne dają dzieciom dużo radości, a rodzicom pozwalają oderwać się od rzeczywistości. Pozdrawiam i zachęcam do wzięcia udziału – Joanna Janus.

* * *

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – zmiana terminu

Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla klas 4-5 oraz 6-8 naszej szkoły odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. o godzinie 9.45.
Tematyka konkursu obejmuje:
1. znajomość geografii, np. What is the capital of Scotland?
2. znajomość zagadnień politycznych i historycznych np. Who`s the Prime Minister of the UK? Who`s the queen of the United Kingdom?
3. znajomość nazw sławnych miejsc, muzeów i atrakcji turystycznych w Londynie, np. The London Eye,
4. znajomość popularnych sportów w UK,
5. znajomość sławnych instytucji, nazw uniwersytetów i miejsc historycznych.

Chętnych serdecznie zapraszamy!

* * *

KONKURSY Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

  • Klasy 1-3 SP – konkurs plastyczny na pracę przestrzenną pt. „Wirus komputerowy”
  • Klasy 4-6 – konkurs na komiks „Dzieci bezpieczne w sieci”
  • Klasy 7-8 – konkurs na krótki filmik lub animację pt. „Bezpieczni w sieci”
  • Klasowy konkurs na plakat „Bezpieczny Internet – działajmy razem” i gazetkę ścienną „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020” (na 11 lutego)

Termin oddawania prac: 25 lutego 2020 r. do p. Agnieszki Jaros lub p. Marty Leśniak.

* * *

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.
2. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
3. Odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w najbliższej okolicy.

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje fotografie przyrody (krajobrazy, zwierzęta dzikie, rośliny w naturalnym środowisku, zjawiska przyrodnicze).
2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.
3. Na fotografiach nie mogą pojawić się wizerunki żadnych osób.
4. Każda fotografia powinna być opisana na odwrocie (tytuł pracy, miejsce wykonania, imię
i nazwisko autora, klasa).
5. Technika i format zdjęcia dowolna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: Prace można przynosić do 7 lutego do organizatora konkursu – p. Joanny Sypek. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego.

* * *

KONKURS ORTOGRAFICZNY o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”. Konkurs odbędzie się w dniu 28 listopada. Chętni uczniowie proszeni są
o zapisy u nauczycieli uczących języka polskiego do dnia 27 listopada.

* * *

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY pod hasłem „Barwy mojej Ojczyzny”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem „Barwy mojej Ojczyzny”.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza o tematyce patriotycznej inspirowanego słowami: „Barwy mojej Ojczyzny”. Tekst zgłoszony na konkurs może być napisany ręcznie lub komputerowo dowolną czcionką. Może być ilustrowany zdjęciami lub rysunkami wykonanymi przez autora utworu
albo przez innego ucznia z danej klasy.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do ukazania piękna , historii i tradycji własnego kraju oraz rozbudzenie wrażliwości literackiej i estetycznej.
W konkursie mogą brać udział prace, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami.
Prace należy dostarczyć do 20.11.2019 r. do organizatorów konkursu – p. Iwony Bartczak i p. Aleksandry Oleksy-Kawałko (s.28)

* * *

KONKURS Z OKAZJI ŚWIĘTA DYNI

Zespół Języków Obcych organizuje konkurs dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu Halloween w języku angielskim.
Cel konkursu: wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych, poszerzanie wiedzy związanej z tradycjami krajów anglojęzycznych oraz ukazanie znaczenia symboliki święta Halloween.
Kryteria oceniania:
• plakaty powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych
ze świętem Halloween,
• zwyczaje, symbole i obrzędy opisane na plakatach powinny być w języku angielskim,
• uczniowie powinni przygotować plakaty w formacie A3 lub A2,
• plakaty bez treści w języku angielskim nie będą brały udziału w konkursie,
• praca powinna zostać wykonana przez jednego autora,
• ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.
Termin: Podpisane prace konkursowe należy oddać do 31 października 2019 r. do nauczycieli języka angielskiego, tj. p. Katarzyny Michalczyk lub p. Joanny Klimasary do sali 35.

* * *

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Biblioteka szkolna wraz z wychowawcami nauczania początkowego zaprasza do udziału w konkursie:„Mój Słodziak”.

Jak wiadomo sieć sklepów Biedronka wspiera czytelnictwo wśród klas I – III poprzez „Przygody gangu słodziaków”, dlatego zachęcamy do wykonania pracy plastycznej słodziaka z materiałów nadających się do recyklingu prezentując tym samym siłę dziecięcej wyobraźni.

1) Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.
2) Technika wykonania dowolna, forma przestrzenna, w pracy należy wykorzystać materiały recyklingowe.
3) Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, do której uczęszcza. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4) Termin zgłaszania prac: 19.10.2019 r.

* * *

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego konkursu pt. ,,Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”
Regulamin konkursu >>Konkurs 2019<<