Konkursy

* * *

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie pt.„Najpiękniejsza Świąteczna Ozdoba Wielkanocna”
Regulamin konkursu >> Konkurs ozdoba wielkanocna<<

 

* * *

KONKURS Z OKAZJI DNIA ŚW. PATRYKA

Zespół języków obcych organizuje konkurs dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 SP i III gim. w ramach obchodów Dnia Świętego Patryka (17 marca). Zdaniem uczniów wszystkich klas jest zaprezentować
najciekawsze przebranie w kolorze zielonym. Własnoręcznie wykonane dodatki, będące symbolami Irlandii mile widziane.
Sposób oceniania: Uczniowie będą oceniani w 3 grupach wiekowych:
klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7, 8, III gim.
Cel konkursu: zainteresowanie uczniów kulturą anglojęzyczną, rozbudzenie ciekawości językowej, wzbogacanie wiedzy z języka angielskiego.
Termin: 18 marca (poniedziałek)
Członkowie samorządu szkolnego dokonają oceny przebrań.

Be Irish for a Day!!!

* * *

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Siedemnastki, który odbędzie się 9 styczna 2019 roku (dla uczniów kl. 4-6 o godz. 8.00, a dla kl. 7-8 i III gim o godz. 10.45). Zapisy i szczegółowe informacje u nauczycieli języka polskiego.

* * *

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

Serdecznie zapraszam uczniów klas 4-8 SP  do wzięcia udziału w szkolnym konkursie informatycznym
na najciekawszą „Multimedialną Kartkę Świąteczną” wykonaną w Scratchu.
Prace należy dostarczyć do p. A. Jaros na dowolnym nośniku lub przesłać na adres agjaros@gmail.com do dnia 20 grudnia 2018 r.

* * *

Szkolny Konkurs PLASTYCZNO – HISTORYCZNY „Polska w kolorze biało-czerwonym”
dla klas 7-8 Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum
I. Cel konkursu:
• propagowanie wydarzeń patriotycznych,
• motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
• zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu
II. Warunki uczestnictwa
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 7-8 SP i III Gim. naszej szkoły,
• każdy uczestnik może wykonać jedną pracę,
• prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników,
• każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa,
III. FORMA PRACY
• temat pracy konkursowej – interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę.
• forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna
• proponowane techniki: rysunek (ołówek, pisak, długopis, kredka), farby (plakatowe, akwarele), wydzieranka, wycinanka, wyklejanka lub inne techniki.
Prace należy oddać w terminie do 8 listopada 2018 r. do wychowawcy klasy, p. W. Kocika sala 25 lub do p. A.Oleksy-Kawałko sala 28
Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane przez powołane jury z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• oryginalność/kreatywność,
• walory artystyczne

* * *

Szkolny Konkurs PLASTYCZNO-HISTORCZNY „Orzeł Biały”
dla klas 1-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej
I. Cel konkursu:
• rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,
• propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
• motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
• zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu
II. Warunki uczestnictwa
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3 i 4-6 naszej szkoły,
• każdy uczestnik może wykonać jedną pracę,
• prace wedle możliwości powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników,
• każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa,
III. FORMA PRACY
• temat pracy konkursowej – godło z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego
• forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna
• proponowane techniki: rysunek (ołówek, pisak, długopis, kredka), farby (plakatowe, akwarele), wydzieranka, wycinanka, wyklejanka lub inne techniki.
Prace należy oddać w terminie do 8 listopada 2018 r. do wychowawcy klasy, p. W. Kocika sala 25 lub do p. A.Oleksy-Kawałko sala 28
Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane przez powołane jury w dwóch kategoriach:
– klas 1-3 SP
– klas 4-6 SP
z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• oryginalność/kreatywność,
• walory artystyczne

* * *

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pt. ,,Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”.
Regulamin konkursu >> regulamin konkursu 2018 <<

* * *

SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI ŚWIĘTA DYNI
Zespół języków obcych organizuje konkurs dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 i III gim.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu dyni, lub komiksu związanego z anglojęzycznym świętem Halloween. Uczniowie mogą sami wybrać, czy przygotowują dynie, czy komiks (opatrzony chmurkami z dialogami w języku angielskim).
Sposób oceniania: Uczniowie będą oceniani w 3 grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7, 8, III gim
Za najlepsze prace są przewidziane nagrody.
Cel konkursu: Zainteresowanie uczniów kulturą anglojęzyczną, rozbudzenie ciekawości językowej, wzbogacanie swojej wiedzy z języka angielskiego.
Termin: Prace konkursowe oddajemy do 31 października 2018 r. do nauczycieli języka angielskiego tj. p. Agaty Ficenes, p. Agnieszki Karalus i p. Joanny Klimasary i przynosimy do sali 35.
GOOD LUCK 🙂