Konkursy

* * *

KONKURS ORTOGRAFICZNY o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”. Konkurs odbędzie się w dniu 28 listopada. Chętni uczniowie proszeni są
o zapisy u nauczycieli uczących języka polskiego do dnia 27 listopada.

* * *

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY pod hasłem „Barwy mojej Ojczyzny”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem „Barwy mojej Ojczyzny”.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza o tematyce patriotycznej inspirowanego słowami: „Barwy mojej Ojczyzny”. Tekst zgłoszony na konkurs może być napisany ręcznie lub komputerowo dowolną czcionką. Może być ilustrowany zdjęciami lub rysunkami wykonanymi przez autora utworu
albo przez innego ucznia z danej klasy.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do ukazania piękna , historii i tradycji własnego kraju oraz rozbudzenie wrażliwości literackiej i estetycznej.
W konkursie mogą brać udział prace, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami.
Prace należy dostarczyć do 20.11.2019 r. do organizatorów konkursu – p. Iwony Bartczak i p. Aleksandry Oleksy-Kawałko (s.28)

* * *

KONKURS Z OKAZJI ŚWIĘTA DYNI

Zespół Języków Obcych organizuje konkurs dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu Halloween w języku angielskim.
Cel konkursu: wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych, poszerzanie wiedzy związanej z tradycjami krajów anglojęzycznych oraz ukazanie znaczenia symboliki święta Halloween.
Kryteria oceniania:
• plakaty powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych
ze świętem Halloween,
• zwyczaje, symbole i obrzędy opisane na plakatach powinny być w języku angielskim,
• uczniowie powinni przygotować plakaty w formacie A3 lub A2,
• plakaty bez treści w języku angielskim nie będą brały udziału w konkursie,
• praca powinna zostać wykonana przez jednego autora,
• ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.
Termin: Podpisane prace konkursowe należy oddać do 31 października 2019 r. do nauczycieli języka angielskiego, tj. p. Katarzyny Michalczyk lub p. Joanny Klimasary do sali 35.

* * *

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Biblioteka szkolna wraz z wychowawcami nauczania początkowego zaprasza do udziału w konkursie:„Mój Słodziak”.

Jak wiadomo sieć sklepów Biedronka wspiera czytelnictwo wśród klas I – III poprzez „Przygody gangu słodziaków”, dlatego zachęcamy do wykonania pracy plastycznej słodziaka z materiałów nadających się do recyklingu prezentując tym samym siłę dziecięcej wyobraźni.

1) Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.
2) Technika wykonania dowolna, forma przestrzenna, w pracy należy wykorzystać materiały recyklingowe.
3) Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, do której uczęszcza. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4) Termin zgłaszania prac: 19.10.2019 r.

* * *

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego konkursu pt. ,,Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”
Regulamin konkursu >>Konkurs 2019<<