Konkursy

* * *

Samorząd Uczniowski zachęca uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie organizowanym z okazji setnych urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Zadanie konkursowe:
Napisz list do swojego anglojęzycznego kolegi
w którym:
– przedstawisz postać pisarza
– polecisz wybrany utwór

Praca ma być napisana w języku angielskim i powinna zawierać min. 200 słów.

Termin składania prac do 10 czerwca.

* * *

W ramach obchodów „Tygodnia Scratcha” serdecznie zapraszam do udziału w konkursach:

KLASY 1-3

 • Konkurs plastyczny na „Najlepszy portret Scratcha” (format A4, technika dowolna)

KLASY 4-6

 • Konkurs plastyczno-techniczny na „Najciekawszy kostium Scratcha” (format A4, różne materiały)
 • Konkurs graficzny na „Najpiękniejszą kartkę urodzinową dla Scratcha” (dowolny program graficzny)

Klasy 7-8

 • Konkurs na najlepszą animację „Urodzinowa niespodzianka”
 • Konkurs na najciekawszą grę typu „Escape room”

Dla najlepszych przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 🙂

Wszystkich sympatyków Scratcha zachęcam również do udziału w codziennych wyzwaniach, przygotowanych przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz do dzielenia się swoimi pomysłami. Więcej informacji pod linkiem:

https://cyfrowydialog.pl/wp-content/uploads/2021/04/Scratchowe_wyzwania.pdf

Z niecierpliwością czekam na wszystkie Wasze realizacje!
Zdjęcia lub filmiki projektów prześlijcie na czat prywatny do dnia 31 maja.
Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie 😉

Serdecznie zapraszam
Agnieszka Jaros

* * *

Konkurs plastyczny na „Najładniejszą ilustrację do książki”

 • Ilustracja do baśni Andersena
  Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-4 do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą ilustrację do baśni Hansa Christiana Andersena (dowolna baśń).
 • Ilustracja do książki „Magiczne drzewo”
  Z kolei klasy 5-8 – zachęcamy do wykonania ilustracji do książki Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo” (ilustracja do dowolnie wybranej części serii)

Celem konkursu jest:
– rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej,
– doskonalenie sprawności manualnych,

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranej przez siebie książki, baśni (technika i format dowolny). Prace można malować farbami, pastelami, kredkami woskowymi, flamastrami. Można również wykonać prace za pomocą wydzieranki lub wyklejanki. Dozwolone jest również łączenie kilku technik w pracy (kolaż). Prace konkursowe należy zostawić na dyżurce szkolnej do dnia 28 maja.

Szkolne jury wybierze prace i wyróżni odpowiednio w danej kategorii wiekowej.

Ponadto zostaną wybrane prace, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu i wezmą udział w IV międzyszkolnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 27 w Sosnowcu. Zapraszamy do udziału w konkursie 🙂

Organizatorzy w SSP 17:
mgr Joanna Wyszyńska
mgr Justyna Rzegoczan

 

* * *

Międzyszkolny Konkurs na komiks w języku angielskim
“Think twice, before you click” 

Regulamin konkursu:
Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży;
2. Popularyzacja znajomości języka angielskiego wśród uczniów na poziomie komunikacji, a w szczególności:
– rozwijanie zdolności językowych (everyday English, umiejętne zastosowanie zasad angielskiej gramatyki i ortografii w dialogach i tekstach pisanych;
– doskonalenie umiejętności porozumienia się w języku obcym;
– rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni językowej w celu prawidłowego komunikowania się (prawidłowe rozpoznawanie sytuacji językowej na podstawie rysunku);
3. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych.
4. Kreatywne wykorzystanie umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych.
5. Promowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Zasady udziału w konkursie:
1. Konkurs jest otwarty dla uczniów klas V- VIII szkół podstawowych.
2. Zgłoszenie szkoły do konkursu należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: komiks2021@gmail.com. W celu zgłoszenia należy podać jedynie nazwę szkoły wyrażającą chęć wzięcia udziału w konkursie.
3. Nadesłanie przez nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu prac/zdjęć w postaci komiksu w języku angielskim wykonanych samodzielnie przez uczniów do 16 kwietnia 2021 roku na adres Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na komiks w języku angielskim” lub na adres mailowy: komiks2021@gmail.com
4. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa i grafiki komputerowej. UWAGA! Prace, które wykonane będą za pomocą szablonów, nie zostaną ocenione.
5. Uczestnik konkursu może przysłać TYLKO jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość do 4 stron (maksymalnie 6-8 kardów/okienek na stronę) – w pionowym formacie A3 lub A4.
6. Prace powinny być przygotowane przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
7. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace, które nie brały dotychczas udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane i publikowane.
8. Zalecane jest, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane w języku angielskim.

Opis pracy (na drugiej stronie):
– tytuł komiksu w języku angielskim
– pełna nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
– imię i nazwisko ucznia,
– klasa,
– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu (w celu szybszego przekazywania informacji proszę o adres mailowy nauczyciela).

Informacje o sposobie wykorzystania i zwrotu prac:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez rodziców/prawnych opiekunów autorów prac zgody przetwarzania danych osobowych oraz do umieszczenia zwycięskich prac na stronie szkoły z podaniem imienia i nazwiska autora oraz szkoły, do której uczęszcza.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: mgr Joanna Klimasara, mgr Agnieszka Jaros i mgr Aleksandra Oleksy-Kawałko.

Ogłoszenie wyników i nagrody:
Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia 2021 roku. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na adres szkoły zwycięzców. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Inne postanowienia:
Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie – udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu

Organizator konkursu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu

* * *

W naszej szkole w dniach 22-26 marca będzie obchodzony Dzień Kolorowej Skarpetki.
Akcja kolorowej skarpety ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integrację z nimi. Niewiele nas różni od nich – tylko jeden dodatkowy, niepasujący chromosom, trzecia skarpeta, niebędąca w tym miejscu, co trzeba.

Zachęcamy, by w tych dniach założyć dwie różne skarpetki i wziąć udział w następujących konkursach:

 1. „Sposób na skarpetkę”
  Zachęcamy klasy 1-3 SP oraz IV – VIII, by w tych dniach założyć dwie skarpetki nie do pary, a trzecią skarpetkę w dowolny sposób (z pominięciem stóp), wykonać ich zdjęcie w wybranym miejscu i stylu, a następnie wysłać je na adres: smardzewska.sylwia@gmail.com. Jury będzie oceniać pomysłowość i niepowtarzalność ujęcia.
 2. „I tak powstała skarpetka”
  Uczniowie klas IV – VIII mogą również zaprojektować i wykonać własną skarpetkę 3D z dowolnego materiału (papieru kolorowego, włóczki, nakrętek, bibuły, szarego papieru… właściwie ze wszystkiego), zrobić zdjęcie i wysłać na wyżej podany adres e-mailowy. Jury będzie oceniać kreatywność i walory estetyczne.
 3. „Skarpetkowy zawrót głowy”
  Stawiamy również przed całą społecznością szkolną wyzwanie, by do 26 marca wywiesić jak największą ilość skarpetek w swoich pokojach, mieszkaniach itp. i również wysłać zdjęcia efektów waszej pracy.

W środę 31 marca odbędzie się ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich konkursów i nagrodzenie najlepszych. Gorąco zachęcamy do udziału w tym szczególnym czasie solidaryzowania się z osobami z Zespołem Downa.

Organizatorzy akcji:
Sylwia Smardzewska – pedagog specjalny
Marzena Kurdziel – pedagog szkolny

* * *

W związku z DNIEM JĘZYKÓW OBCYCH obchodzonym 24.03.2021 r. w naszej szkole ogłaszamy następujące konkursy:

 • z języka angielskiego:
  Konkurs językowo-plastyczny: „IRLANDIA – Zielona wyspa Św. Patryka”

Regulamin konkursu z okazji dnia Św. Patryka:
Z okazji Dnia Św. Patryka nauczyciele języka angielskiego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu zapraszają uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie „IRLANDIA – Zielona wyspa Św. Patryka”.

Cele konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy o Irlandii.
2. Budzenie ciekawości świata i zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu kultury anglojęzycznej.
3. Popularyzacja wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy.
4. Kształtowanie umiejętności artystycznych.
5. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Przebieg i zasady konkursu:
1. Konkurs językowo-plastyczny pt. „IRLANDIA – Zielona wyspa Św. Patryka” jest adresowany do uczniów klas IV – VIII.
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną przedstawiającej osobę, rzecz lub symbol, które nawiązują do Dnia św. Patryka oraz kultury Irlandii, sfotografować ją i przesłać nauczycielowi języka angielskiego.
3. Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska. Format pracy: A4.
4. Każda praca powinna na odwrocie posiadać: imię, nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
5. Termin składania prac lub wysyłania zdjęć prac: do 24.03.2021r.
6. Zgłoszenie do konkursu proszę kierować do nauczycieli języka angielskiego do dnia 22.03.2021 r.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 27.03.2021r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy:
Nauczyciele języka angielskiego

 • z języka francuskiego:
  Konkurs plastyczny “Bohater francuskiej literatury dziecięcej. Bajki, komiksy, opowieści i opowiadania znad Sekwany”

Regulamin konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii:
Z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii nauczyciele języka francuskiego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu zapraszają uczniów klas I – III oraz IV-VIII do udziału w konkursie “Bohater francuskiej literatury dziecięcej. Bajki, komiksy, opowieści i opowiadania znad Sekwany”.

Cele konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy o dziecięcej literaturze francuskiej.
2. Budzenie ciekawości świata i zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą francuską.
3. Popularyzacja wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy.
4. Kształtowanie umiejętności artystycznych.
5. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Przebieg i zasady konkursu:
1. Konkurs plastyczny pt. „Bohater francuskiej literatury dziecięcej. Bajki, komiksy, opowieści i opowiadania znad Sekwany.” jest adresowany do uczniów klas I – III oraz IV – VIII.
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną przedstawiającą postać z francuskiej książki dla dzieci (francuskiego autora) i przekazać lub przesłać ją nauczycielowi języka francuskiego.
3. Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska. Format pracy: A4. W prawym dolnym rogu należy umieścić opis pracy: kto jest przedstawiony, tytuł książki, z której pochodzi postać oraz autor książki.
4. Każda praca powinna na odwrocie posiadać: imię, nazwisko autora pracy plastycznej oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
5. Termin składania prac lub wysyłania zdjęć prac: do 24.03.2021r.
6. Zgłoszenie do konkursu proszę kierować do nauczycieli języka francuskiego (K. Jabłońska i A. Jaros) do dnia 22.03.2021 r.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 27.03.2021r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy:
Nauczyciele języka francuskiego

* * *

SZKOLNY KONKURS na „Najładniejszą kartkę wielkanocną”
dla uczniów klas 1-3 SP

Format pracy dowolny, technika dowolna np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp. Kartka wielkanocna powinna nawiązywać do zwyczajów i tradycji Świąt Wielkiej Nocy w Polsce. Do kartek świątecznych należy dołączyć na osobnej karteczce opis: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
Opisane prace należy dostarczyć do pani Joanny Janus – wychowawcy klasy 1a do dnia 29.03.2021 r.

* * *

SZKOLNY KONKURS na „Najciekawszą ozdobę wielkanocną”
dla uczniów klas 4-8 SP

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, można wykorzystać materiały naturalne takie jak: papier, sznurek, drzewo, różnego rodzaju ziarna. Ocenie podlegają: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania. Zdjęcia prac należy wysłać na adres ssp17biblioteka@gmail.com do dnia 29.03.2021 r.

* * *

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 1 -3
„Niebieskie serce dla autyzmu”
organizowany z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
1. Cele konkursu:
• wzbudzenie zainteresowania dzieci problemem osób z autyzmem i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem,
• pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu,
• rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
• kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
2. Prace powinny być wykonane w formacie A4, w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, flamastry, rysunek kredkami, plastelina, wydzieranka, collage, koraliki, itd. Wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych.
3. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru:
imię i nazwisko ucznia, klasa.
4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, estetyka wykonania, kreatywność w doborze materiałów, oryginalność.
5. Konkurs trwa do 29 marca 2021 r. Prace składamy u wychowawców klas.

Zapraszamy do udziału!
Organizatorzy konkursu:
Marzena Kurdziel – pedagog szkolny
Kinga Kras – pedagog specjalny

* * *

Z okazji DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU zachęcamy do wzięcia udziału w następujących konkursach:

Klasy 1-3 SP

 • Konkurs na plakat „Bezpieczne dzieci w sieci”
 • Konkurs na wierszyk / rymowankę „Bezpiecznie serfuję”

Uczniowie klas 1-3 SP przynoszą prace do wychowawców klas w terminie do 22 lutego br.

Klasy 4-6 SP

 • Konkurs na plakat „Nie hejtuję – reaguję!”
 • Konkurs na prezentację multimedialną „Zasady bezpieczeństwa w sieci”

Klasy 7-8

 • Konkurs na krótki filmik lub animację „Współczesne zagrożenia w Internecie”
 • Konkurs na artykuł Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna hejt?”

Uczniowie klas 4-8 SP przesyłają prace lub zdjęcia wykonanych prac w terminie do 22 lutego br. bezpośrednio do nauczyciela informatyki – p. Agnieszki Jaros, za pośrednictwem aplikacji Teams.

* * *

Szkolny konkurs z okazji zbliżających się Walentynek

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejsze serce walentynkowe. Format pracy i technika wykonania dowolna – wszystko zależy tylko od waszej wyobraźni:) Uczniowie klas starszych: 4-8 proszeni są o wysłanie zdjęcia na adres: ssp17biblioteka@gmail.com

Uczniowie klas młodszych 1-3 mogą oddać pracę swojemu wychowawcy lub wysłać zdjęcie na wskazany powyżej adres e-mail. Na zdjęcia czekamy do dnia 12.02.2021 r.

„Czasem lubi się kogoś za mocno i to się nazywa miłość…”
– A. A. Milne „Kubuś Puchatek”

 

* * *

Szkolny konkurs na Najbardziej puchatego niedźwiedzia polarnego

Cel konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej,
 • poszukiwanie niestandardowych technik plastycznych

Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-3 SP.

Technika pracy: z wykorzystaniem materiałów imitujących sierść
Forma pracy: na kartce A3 lub przestrzenna 3D
Prace należy składać do wychowawców klas do 26 lutego.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone!!!

* * *

Szkolny konkurs Najpiękniejsza ozdoba świąteczna

Samorząd Uczniowski organizuje konkurs na Najpiękniejszą ozdobę świąteczną (dekoracje choinkowe, wieńce itp.) Należy wykonać piękną ozdobę, a jej zdjęcie wysłać w wiadomości prywatnej na Teamsie do p. Sary Zasik lub p. Mateusza Lisiaka. Termin wysłania prac: 15 stycznia 2021.
Wyniki konkursu pojawią się na stronie szkoły.

* * *

Szkolny konkurs Najpiękniejsza kartka świąteczna

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Technika wykonania pracy oraz format jest dowolny, w środku kartki powinny znajdować się życzenia. Kartki należy dostarczyć do szkoły do 18 grudnia.
(Kartki proszę zostawić w skrzynce znajdującej się w szkolnym przedsionku, do kartki proszę dopiąć na osobnej karteczce informacje, takie jak: imię, nazwisko oraz klasa – proszę zrobić to tak, aby nie uszkodzić kartki z życzeniami).

Świąteczne kartki zostaną przekazane Caritas Diecezji Sosnowieckiej, który wraz z paczkami żywnościowymi ofiaruje je najbardziej potrzebującym osobom.
Spróbujmy poprzez ten drobny gest zapalić światełko otuchy i nadziei we wszystkich sercach.
Sprawmy, aby tegoroczne święta dla ludzi ubogich, samotnych czy bezdomnych stały się świętami rodzinnymi 🙂

* * *

Szkolny Konkurs Wiedzy o USA

We wtorek, 1 grudnia, odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy o USA dla uczniów klas
od V do VIII. Chętne osoby mogą zgłaszać swój udział w konkursie do nauczycieli języka angielskiego
do dnia 27 listopada 2020 r. Serdecznie zapraszamy! Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O USA
CELE KONKURSU:
– promowanie wiedzy o USA,
– motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,
– poszerzanie wybranych zagadnień z programu nauczania języka angielskiego.

ZAKRES TEMATYCZNY:
Pytania konkursowe będą sprawdzać wiedzę o:
– życiu codziennym w USA,
– symbolach i tradycjach Stanów Zjednoczonych,
– geografii Stanów Zjednoczonych,
– ważniejszych wydarzeniach historycznych tego kraju,
– organizacji tego państwa,
– znanych postaciach historycznych i współczesnych,
– dokonaniach Amerykanów w dziedzinie kultury, literatury, muzyki, sportu, polityki,
– znanych obiektach architektonicznych, zabytkach, charakterystycznych miejscach wartych odwiedzenia.

ZASADY OGÓLNE KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział uczniowie od klasy V do VIII.
Konkurs jest w formie testu online składającego się z 20 pytań zamkniętych.
Pytania będą w języku polskim. Trójka finalistów otrzyma drobne nagrody rzeczowe.
Organizatorzy:
mgr Joanna Klimasara
mgr Mateusz Lisiak

* * *

Szkolny konkurs „Dobro powraca – I Ty zostań wolontariuszem”

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu zapraszają uczniów klas I-III oraz IV-VIII do udziału w konkursie
„Dobro powraca – I Ty zostań wolontariuszem”.

I. Celem konkursu jest kształtowanie empatii poprzez:
– bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi
– pomoc potrzebującym zwierzętom

II. Zasady konkursu:
1. Każdy uczeń, który chce przystąpić do konkursu zakłada zeszyt i pisze na okładce DZIENNICZEK DOBRYCH UCZYNKÓW. Uczniowie na bieżąco zapisują wykonane dobre uczynki, wklejają obok fotografie lub zamieszczają rysunki.
2. Wpisując w zeszycie swój dobry uczynek należy podać datę oraz osobę, względem, której dobry uczynek został wykonany. Mile widziane jest ozdabianie w kreatywny sposób stron dzienniczka. Ważne jest, aby w każdym tygodniu zastanowić się czy wykonałem jakiś dobry uczynek, jeśli tak to, jaki?
3. Konkurs trwa do 15 stycznia, więc do tego czasu można opisywać swoje dobre uczynki w zeszycie. Następnie opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu zbiorą zeszyty i ocenią je pod względem treści oraz estetyki.
4. Zostaną przyznane nagrody i dyplomy w kategorii klas młodszych I – III oraz starszych IV – VIII.
5. Powołana Komisja Szkolna wybierze najładniejszy zeszyt, który zostanie zgłoszony do Ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez fundację „Dwa Skrzydła Anioła”.
6. Kryteria oceny:
– zgodność prowadzenia zeszytu z tematem przewodnim konkursu,
– pomysłowość wykonywania dobrych uczynków względem kolegów i koleżanek, rodziców, rodzeństwa, osób starszych, osób potrzebujących, zwierząt, udział w różnego rodzaju zbiórkach i akcjach charytatywnych),
– estetyka i efekt wizualny (wpisy, zdjęcia, rysunki)
Zapraszamy do udziału w konkursie i zachęcamy do wykonywania dobrych uczynków!

* * *

Międzynarodowy konkurs programistyczny „Pix Programming Challenge”

Zapraszamy uczniów do udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym Pix Programming Challenge!
Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.
Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne!
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.
Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania, dostosowane do różnych grup wiekowych:
– uczniowie urodzeni w latach 2014-2010 – kat. „Rookie” – programowanie blokowe,
– uczniowie urodzeni w latach 2009-2005 – kat. „Skilled” – programowanie blokowe,
– uczniowie urodzeni w latach 2004-2000 – kat. „Master” – programowanie tekstowe w języku Python.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej oraz średniej.
Konkurs składa się z 3 etapów:
1. Eliminacji – 25 listopada godz. 9:00 – 29 listopada godz. 21:00,
2. Półfinałów – 5 grudnia godz. 9:00 – 21:00,
3. Finału – 13 grudnia godz. 13:00 (Aula Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu).

Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w swoich domach!
Liczy się wówczas jedynie poprawność wykonania zadań, a nie czas przeznaczony na ich rozwiązanie.

Pobierając aplikację PixBlocks każdy uczeń ma dostęp do ćwiczeń przedkonkursowych oraz kursu umożliwiającego przygotowanie się do Eliminacji konkursu. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczone, m.in. laptop, tablet, czy też roboty do programowania.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu: https://pixchallenge.org/konkurs/

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników u p. Agnieszki Jaros.

* * *

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych!
Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do przygotowania laurki dla biblioteki (forma pracy dowolna). Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-8.
Trzy najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.
Na zgłoszenia czekamy do końca października w bibliotece szkolnej.

 

* * *

Szkolny Konkurs pt: ” #ZOSTAŁEM/AM W DOMU#

Zapraszam chętnych uczniów klas 1-3 SP wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz domownikami do wzięcia udziału  w Szkolnym Konkursie pt: ” #ZOSTAŁEM/AM W DOMU#.
W czasie epidemii, gdy musimy zostać w domu większość dzieci się nudzi i wtedy ujawniają się w Nas nieodkryte dotąd zdolności i talenty.

* Nagraj filmik dostępnym w domu sprzętem elektronicznym i prześlij do 30 kwietnia na adres e-mailowy asia.janus@interia.pl z dopiskiem „#zostałem/am w domu# oraz imię, nazwisko i klasę”.
* Nagranie powinno trwać do 3 minut
* Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę filmów
* Dowolna jest także ich tematyka.

Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone. Pochwalmy się tym co robimy w domu,  nie wstydźmy się tego. Pozdrawiam i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie – Joanna Janus.

* * *

SZKOLNY KONKURS Z OKAZJI DNIA ZIEMI

22 kwietnia obchodzony jest światowy Dzień Ziemi. W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii. Hasło tegorocznych obchodów to „Z energią zmienimy źródła”. W ramach obchodu tego święta zorganizowany został konkurs na plakat pt: ” Dajmy Ziemi Energię”.

Zasady konkursu:
* konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 1-3 SP
* prace można wykonywać dowolną formą i techniką plastyczno-techniczną
* zdjęcia prac należy przesłać do 27 kwietnia na adres e-mailowy: asia.janus@interia.pl z dopiskiem „Dni Ziemi” oraz Imię, Nazwisko oraz klasę.

Prace plastyczno-techniczne dają dzieciom dużo radości, a rodzicom pozwalają oderwać się od rzeczywistości. Pozdrawiam i zachęcam do wzięcia udziału – Joanna Janus.

* * *

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – zmiana terminu

Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla klas 4-5 oraz 6-8 naszej szkoły odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. o godzinie 9.45.
Tematyka konkursu obejmuje:
1. znajomość geografii, np. What is the capital of Scotland?
2. znajomość zagadnień politycznych i historycznych np. Who`s the Prime Minister of the UK? Who`s the queen of the United Kingdom?
3. znajomość nazw sławnych miejsc, muzeów i atrakcji turystycznych w Londynie, np. The London Eye,
4. znajomość popularnych sportów w UK,
5. znajomość sławnych instytucji, nazw uniwersytetów i miejsc historycznych.

Chętnych serdecznie zapraszamy!

* * *

KONKURSY Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

 • Klasy 1-3 SP – konkurs plastyczny na pracę przestrzenną pt. „Wirus komputerowy”
 • Klasy 4-6 – konkurs na komiks „Dzieci bezpieczne w sieci”
 • Klasy 7-8 – konkurs na krótki filmik lub animację pt. „Bezpieczni w sieci”
 • Klasowy konkurs na plakat „Bezpieczny Internet – działajmy razem” i gazetkę ścienną „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020” (na 11 lutego)

Termin oddawania prac: 25 lutego 2020 r. do p. Agnieszki Jaros lub p. Marty Leśniak.

* * *

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.
2. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
3. Odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w najbliższej okolicy.

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje fotografie przyrody (krajobrazy, zwierzęta dzikie, rośliny w naturalnym środowisku, zjawiska przyrodnicze).
2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.
3. Na fotografiach nie mogą pojawić się wizerunki żadnych osób.
4. Każda fotografia powinna być opisana na odwrocie (tytuł pracy, miejsce wykonania, imię
i nazwisko autora, klasa).
5. Technika i format zdjęcia dowolna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: Prace można przynosić do 7 lutego do organizatora konkursu – p. Joanny Sypek. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego.

* * *

KONKURS ORTOGRAFICZNY o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”. Konkurs odbędzie się w dniu 28 listopada. Chętni uczniowie proszeni są
o zapisy u nauczycieli uczących języka polskiego do dnia 27 listopada.

* * *

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY pod hasłem „Barwy mojej Ojczyzny”

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem „Barwy mojej Ojczyzny”.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza o tematyce patriotycznej inspirowanego słowami: „Barwy mojej Ojczyzny”. Tekst zgłoszony na konkurs może być napisany ręcznie lub komputerowo dowolną czcionką. Może być ilustrowany zdjęciami lub rysunkami wykonanymi przez autora utworu
albo przez innego ucznia z danej klasy.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do ukazania piękna , historii i tradycji własnego kraju oraz rozbudzenie wrażliwości literackiej i estetycznej.
W konkursie mogą brać udział prace, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami.
Prace należy dostarczyć do 20.11.2019 r. do organizatorów konkursu – p. Iwony Bartczak i p. Aleksandry Oleksy-Kawałko (s.28)

* * *

KONKURS Z OKAZJI ŚWIĘTA DYNI

Zespół Języków Obcych organizuje konkurs dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu Halloween w języku angielskim.
Cel konkursu: wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych, poszerzanie wiedzy związanej z tradycjami krajów anglojęzycznych oraz ukazanie znaczenia symboliki święta Halloween.
Kryteria oceniania:
• plakaty powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych
ze świętem Halloween,
• zwyczaje, symbole i obrzędy opisane na plakatach powinny być w języku angielskim,
• uczniowie powinni przygotować plakaty w formacie A3 lub A2,
• plakaty bez treści w języku angielskim nie będą brały udziału w konkursie,
• praca powinna zostać wykonana przez jednego autora,
• ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.
Termin: Podpisane prace konkursowe należy oddać do 31 października 2019 r. do nauczycieli języka angielskiego, tj. p. Katarzyny Michalczyk lub p. Joanny Klimasary do sali 35.

* * *

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Biblioteka szkolna wraz z wychowawcami nauczania początkowego zaprasza do udziału w konkursie:„Mój Słodziak”.

Jak wiadomo sieć sklepów Biedronka wspiera czytelnictwo wśród klas I – III poprzez „Przygody gangu słodziaków”, dlatego zachęcamy do wykonania pracy plastycznej słodziaka z materiałów nadających się do recyklingu prezentując tym samym siłę dziecięcej wyobraźni.

1) Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.
2) Technika wykonania dowolna, forma przestrzenna, w pracy należy wykorzystać materiały recyklingowe.
3) Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, do której uczęszcza. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4) Termin zgłaszania prac: 19.10.2019 r.

* * *

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego konkursu pt. ,,Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”
Regulamin konkursu >>Konkurs 2019<<