2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Solidaryzując się z osobami dotkniętymi Autyzmem i Zespołem Aspergera nasza szkoła przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. Święto to, ma na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych dotkniętych autyzmem. Kwiecień to miesiąc zarezerwowany dla propagowania wiedzy na temat autyzmu, a kolor niebieski to znak rozpoznawczy i nieodłączny towarzysz kampanii. Przez cały miesiąc w środkach masowego komunikowania, pojawiać się będą różnego rodzaju informacje, z których można się dowiedzieć czym jest autyzm oraz z jakimi trudnościami mierzą się osoby dotknięte tym zaburzeniem. Zachęcam zatem do poszerzania wiedzy na ten temat.

Tegoroczne święto ma wyjątkowy charakter. Nie możemy uczestniczyć w corocznym Niebieskim Marszu, który przechodzi ulicami naszego miasta. Zachęcam jednak wszystkich, uczniów, rodziców oraz nauczycieli, aby w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu czyli 2 kwietnia, założyli na siebie coś niebieskiego. Niech kolor ten towarzyszy nam jutro, jako znak solidarności i wsparcia dla osób dotkniętych Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Pedagog szkolny – Marzena Kurdziel