Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona”

Organizatorem akcji jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Głównym celem Akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk. Akcja ma również na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych w tym COVID, a także zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
Uczniowie w ramach zajęć uczą się właściwego sposobu korzystania ze środków ochrony osobistej takich jak: maseczki, chusteczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe.