„Bezpieczne Ferie 2022”

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że z inicjatywy Wojewody Śląskiego, na terenie naszego województwa, realizowane są działania w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2022″, które potrwają do 28 lutego 2022 r.

Celem wojewódzkiej akcji „Bezpieczne Ferie 2022” jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych, w tym profilaktyki COVID-19 oraz w zakresie unikania środków psychoaktywnych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz informacjami dostępnymi poniżej.