Bezpieczne wakacje

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” w dniach od 13 do 20 czerwca wychowawcy przeprowadzili we wszystkich klasach zajęcia na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Na zajęciach wykorzystano materiały edukacyjne przygotowane i dostarczone przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Sosnowcu.