DBI 2021 – podsumowanie

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego w tym roku 9 lutego pod hasłem „Działajmy razem” zaprosiliśmy wszystkie klasy do podjęcia własnych inicjatyw w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom tj. hejt, cyberprzemoc, uzależnienie oraz promowania pozytywnego wykorzystania Internetu.
W dniach 8-12 lutego w czasie lekcji wychowawczych oraz lekcji informatyki realizowano tematy dotyczące zasad bezpieczeństwa w Internecie, współczesnych zagrożeń w Internecie, przeprowadzono pogadanki, oglądano filmy edukacyjne.
Uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne, chmury wyrazowe i inne ciekawe projekty, rozwiązywali quizy, escape roomy, krzyżówki, wykonywali ćwiczenia interaktywne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.
Nauczyciele korzystali z materiałów edukacyjnych dostępnych m.in. na www.saferinternet.pl, Printoteka.pl, uczestniczyli również w Konferencji „Dzień Bezpiecznego Internetu 2021” organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom siłę oraz licznych webinariach na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Rozstrzygnięto następujące konkursy:

Konkurs „Zasady bezpieczeństwa w sieci”
I miejsce – Franciszek Michalik klasa 6b
II miejsce – Jan Gryzło klasa 6a

Konkurs „Współczesne zagrożenia w Internecie”
I miejsce – Adam Jaros klasa 8a
II miejsce – Weronika Świerczyńska klasa 8a

Nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa za zorganizowanie lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 nadany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.
Wszystkim zaangażowanym uczniom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy i gratulujemy 🙂