Debata o bezpieczeństwie

Dnia 29 września w naszej szkole odbyła się debata społeczna z mieszkańcami
dzielnicy Sielec na temat bezpieczeństwa. Spotkanie prowadził Zastępca
Komendanta Komisariatu Policji II podinsp. Aleksander Opiełka.
Oficer Prasowa Komendy podkom. Sonia Kepper omówiła główne problemy
w zakresie cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa. Przedstawiła zasady
prawidłowego poruszania się po wirtualnym świecie, czyhające na użytkowników
zagrożenia oraz sposoby reagowania w sytuacji kiedy doświadczamy
cyberprzemocy. Spotkanie było doskonałą okazją do zweryfikowania wiedzy na
temat bezpiecznych zachowań w Internecie oraz źródłem cennych wskazówek,
których powinniśmy przestrzegać jeśli chcemy być świadomymi użytkownikami Sieci.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność.
Koordynator akcji: Marzena Kurdziel