Działamy z Niebieskimi Motylami

Z początkiem marca Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami”.
Projekt ma za zadanie: budowanie świadomości społecznej i wszechstronnej edukacji na temat zaburzeń spektrum autyzmu, popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, działania przeciwko wykluczeniu społecznemu dzieci w spektrum oraz poszerzanie wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej.

Nasze „Świetliczaki Siedemnastki” w ostatnich tygodniach chętnie realizują poszczególne zadania projektu: poznali „Czarodziejkę” J. Chmielewskiej oraz „Kosmitę” R. Jędrzejewskiej – Wróbel, wykonywali prace plastyczne przedstawiające motyw przewodni projektu związanego z obchodami Światowego Dnia Autyzmu oraz niebieskie zdjęcia solidaryzujące się z osobami w spektrum.