Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

W ramach DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU,
obchodzonego w tym roku 9 lutego pod hasłem: DZIAŁAJMY RAZEM!
serdecznie zapraszamy wszystkie klasy do podjęcia własnych inicjatyw
w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom tj. hejt, cyberprzemoc, uzależnienie
oraz
promowania pozytywnego wykorzystania Internetu.

Wszelkie pomysły można zgłaszać do dnia 5 lutego 2021 r.
do wychowawców klas lub bezpośrednio do nauczyciela informatyki
– p. Agnieszki Jaros, za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub czatu prywatnego na Teams.