Dzień Języków Obcych

W związku z Dniem Języków Obcych zaplanowanym na 07.04.2021 r. w naszej szkole ogłaszamy: 

1.  z języka angielskiego: 

– Konkurs „Mistrz Literowania” – klasy I-III, 

– Konkurs językowo – plastyczny na plakat dla klas IV, 

– Konkurs wiedzy z języka angielskiego – dla klas V-VII,

– Konkurs wymowy języka angielskiego dla klas VII – VIII.

Regulamin konkursów
Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu zapraszają uczniów klas IV-VIII do udziału w wybranych konkursach.  

Cele konkursów:
1. Popularyzacja wiedzy o języku angielskim,
2. Budzenie ciekawości świata i zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu kultury anglojęzycznej.
3. Kształtowanie umiejętności artystycznych.
4. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Przebieg i zasady konkursu dla klas IV:
1.Konkurs językowo-plastyczny jest adresowany do uczniów klas IV.
Każdy uczestnik może wykonać jeden plakat, który nawiązuje do Dnia Języków Obcych. Termin składania prac do nauczycieli języka angielskiego do 7 kwietnia 2022 r. 

Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska. Format pracy: A3. Każda praca powinna na odwrocie posiadać: imię, nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. 

Konkursy dla klas V-VIII odbędą się na lekcjach języka angielskiego.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13.04.2022r.
Zapraszamy do udziału w konkursach!
Organizatorzy:
Nauczyciele języka angielskiego

2.  z języka francuskiego: w ramach Dnia Języków Obcych podczas lekcji w klasach 7 i 8 odbędą się gry i zabawy językowe przy muzyce francuskiej.

Ogłaszamy również konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną
„W podróży po Francji”.

Regulamin konkursu:
Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu zapraszają uczniów klas VII-VIII do udziału w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną „W podróży po Francji”.  

Cele konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy o kulturze, geografii Francji i języku francuskim. 

2. Popularyzacja wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy oraz kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów.
5. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Przebieg i zasady konkursu:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII – VIII.
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną prezentację, składającą się max z 15 slajdów. Na pierwszym slajdzie należy umieścić tytuł konkursu, imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
3.Termin dostarczenia prac do nauczycieli języka francuskiego (K. Jabłońska) – do 7 kwietnia 2022 r.

4. Pracę należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesyłać za pomocą aplikacji Teams.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 13.04.2022r.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy:
Nauczyciele języka francuskiego

Hello, Bonjour, Hi, Greeting, Foreign