Edukacja globalna w naszej szkole w ramach zajęć Zagłębiowskiej Mediateki

W październiku naszą szkołę odwiedziła pani bibliotekarka z sosnowieckiej Mediateki i przeprowadziła zajęcia na temat edukacji globalnej w klasie pierwszej oraz w klasach drugich. Edukacja globalna zwraca uwagę na tak ważne aspekty życia ludzkiego jak: dostęp do wody pitnej, lasy tropikalne, sprawiedliwy handel oraz recykling. Dzieci na zajęciach miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat sprawiedliwego handlu, słuchały opowiadania pt. „Gadatliwy ptak – Narina”, które zaprezentowane zostało za pomocą teatrzyku Kamishibai – jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii. Na koniec każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat ekologii rozwiązując krzyżówkę.