Egzamin na kartę rowerową

W dniach 30 i 31 maja 2022 roku odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. W egzaminie wzięli udział uczniowie klasy IVA, VIB oraz kilku uczniów z klas starszych. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbył się pod kierunkiem nauczyciela techniki Dariusza Rosy. Egzamin teoretyczny odbył się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.
Po sprawdzeniu testu, wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni do egzaminu praktycznego.
Egzamin praktyczny obejmował: przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, jazdę do przodu po prostej, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach, prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy
w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach i życzymy bezpiecznej drogi!