Egzamin na kartę rowerową

W dniach 13 i 16 września 2021 roku odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. W egzaminie wzięli udział uczniowie klasy VA i VIA oraz kilku uczniów z klas starszych. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbył się pod kierunkiem nauczyciela techniki Dariusza Rosy.
Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Po sprawdzeniu testu, wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni do egzaminu praktycznego.
Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach i życzymy bezpiecznej drogi!