Egzamin Ósmoklasisty – czerwiec 2020

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się według harmonogramu:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów:

>>Przeprowadzanie_egzaminów_CKE<<

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
Egzaminu ósmoklasisty (wyciąg)

>>Egzamin_wyciag<<

 

O czym należy pamiętać w czasie egzaminu: