eTwinning w naszej szkole

Program eTwinning jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szkoły w całej Europie realizują projekty edukacyjne przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych.
Podczas realizacji projektów uczniowie i nauczyciele w praktyce doskonalą języki obce niezbędne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską.
Ważną cechą eTwinningu jest to, że program zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych.
Partnerami w projektach mogą być przedszkola i szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii, Turcji oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Tunezji, Ukrainy Jordanii i Libanu.

Nasza szkoła została uczestnikiem projektu eTwinning pt: ”Easter cards/ bookmarks”. Celem tego projektu jest poznanie szkół partnerskich oraz wykonanie przez uczniów kartek i/bądź zakładek wielkanocnych z życzeniami świątecznymi w terminie od marca do kwietnia. Następnie będzie miała miejsce wymiana kartek i zakładek między szkołami krajów uczestniczących w projekcie. A jest nas sporo…. Szkoły partnerskie pochodzą z: Polski, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Rumunii.