Kampania społeczna „Użyj mocy bez przemocy”

26 maja 2018 w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 17 w Sosnowcu odbyła się coroczna impreza środowiskowa pn.”Festyn rodzinny z Siedemnastką”. W tym roku ważnym punktem imprezy było propagowanie działań mających na celu zwalczanie przemocy w rodzinie. W ramach kampanii Społecznej „Użyj mocy bez przemocy” gościliśmy posłankę na Sejm Panią Barbarę Chrobak oraz Przewodniczącą Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Panią Agnieszkę Sekunda – każdy uczestnik mógł podpisać deklarację o niestosowaniu przemocy, a także uzyskać informację na temat kampanii.

Dyrektor Szkoły oraz grono pedagogiczne dziękuje za udział w pikniku i dobrą zabawę.
Bez Was wszystkich nasza zabawa z pewnością nie byłaby taka udana.