Kreatywne strefy gier korytarzowych

W poniedziałkowy poranek 27 listopada na uczniów klas I-III czekała miła niespodzianka. Hol na pierwszym piętrze zmienił się w plac zabaw stworzony z gier korytarzowych. Na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze pojawiły się również po dwa stoły do gry w piłkarzyki przeznaczone dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.

Kolorowe plansze naklejone na podłogę wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów, którzy od tej pory każdą wolną chwilę w czasie przerw spędzają korzystając z gier. Dzieci mogą teraz aktywnie i ciekawie spędzać czas podczas przerw międzylekcyjnych. Dodatkowo rozwijają sprawność fizyczną, uczą się współpracy w grupie i zdrowych zasad rywalizacji zgodnej z zasadami fair play.

Dużą zaletą gier podłogowych i piłkarzyków jest możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu z rówieśnikami. Ćwiczenie koordynacji ruchowej oraz rozwijanie logicznego myślenia, to kolejne plusy, wynikające z zabawy tymi grami. Wspólna zabawa ułatwia nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, uczy umiejętności rozmowy i negocjowania.

Zakupione różnorodne zestawy gier umilają czas wolny, przeciwdziałają nudzie oraz są alternatywą dla telefonów komórkowych. Uczniowie korzystający z gier uczą się właściwej komunikacji interpersonalnej. Najważniejsze jest jednak to, że tak spędzane przez dzieci przerwy sprzyjają poczuciu ich bezpieczeństwa w szkole.