Kształcenie na odległość – ważne wskazówki dla Rodziców i Uczniów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U.  2020 poz. 492)

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

zadania naszej szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Ważne!
Omów z dzieckiem powody, dla których nauka w szkole została zawieszona, poinformuj, że wszystkie dzieci uczą się teraz w domu. Podkreśl znaczenie nauki w życiu człowieka, zadeklaruj swoją pomoc, aby dziecko czuło, że ma w Tobie wsparcie. Szczególnego wsparcia i pomocy wymagają uczniowie klas młodszych i ci z trudnościami w nauce.  Każde dziecko jest inne i różne metody będą najlepiej sprawdzać się przy wspieraniu jego motywacji do nauki, ale jest kilka uniwersalnych sposobów.
Oto one:

 • Wspólnie wypracujcie stały harmonogram zajęć – pozwoli to dyscyplinować i motywować dziecko (unikniemy rozleniwienia i chaosu, dzieci lubią wiedzieć, co je czeka, a niepewność wzbudza niechęć i złość),
 • Harmonogram powinien być przejrzysty i czytelny, można powiesić go w widocznym miejscu (trzeba go konsekwentnie przestrzegać, w razie potrzeby odwoływać się do niego),
 • Nie zmieniaj ustalonych zasad w trakcie pracy (dzieci testują, ile mogą ,,ugrać” – bądź konsekwentny i nieugięty, kiedy raz poluzujemy, wszystko może się posypać i będzie to ciągła walka zasady, zasady i jeszcze raz zasady!),
 • Pracujcie systematycznie – dziecko musi wiedzieć, że nauka jest ważna i jest to jego codzienny obowiązek,
 • Szczególnie dzieci młodsze wymagają większego zaangażowania i wsparcia rodziców- wspólnie przeanalizujcie, co trzeba zrobić i w jaki sposób. Ukierunkuj dziecko – nie wskazuj gotowych rozwiązań, a raczej pobudzaj do samodzielnego myślenia,
 • Uczymy się w myśl zasady „stopniowo i małymi partiami”- szczególnie dotyczy to dzieci młodszych oraz tych z trudnościami w nauce,
 • Czynności mniej lubiane i zadania trudniejsze wykonujemy na początku, kiedy jesteśmy mniej zmęczeni i bardziej zmotywowani,
 • Dziecko musi wiedzieć, że po wykonanej pracy nastąpi kontrola (nie ufaj na słowo – szczególnie uczniom starszym – poświęć czas na sprawdzenie tego, co dziecko zrobiło, przynajmniej zadań w formie pisemnej, np. samodzielne notatki)
 • Kontrola może polegać na sprawdzeniu wykonania zadań zgodnie z planem na dany dzień (można założyć zeszyt- porównywać i analizować zestawienia),
 • Wspieraj dziecko, służ pomocą- nie wyręczaj, nie krytykuj , nie porównuj
 •  Nie koncentruj się na błędach, chwal za wysiłek włożony w pracę i postępy,
 • Interesuj się nauką dziecka, sprawdzaj jego wiedzę w codziennym życiu- pomóż mu dostrzec korzyści wynikające z pracy, jaką wykonał – to go dowartościuje i zmotywuje,
 • Nie chwal za ,,byle co” (zaniżasz jego samoocenę i zniechęcasz do wysiłku),
 • Stawiaj wymagania na miarę możliwości dziecka,
 • Unikaj atmosfery napięcia i ciągłego niezadowolenia,
 • Zachęcaj do systematyczności, dając przykład własnym zachowaniem,
 • Motywuj mądrze – nie strasz, nie zawstydzaj, nie przekupuj!

Motywując dziecko:

– podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka,
– powtarzaj myśl, że nauka jest celem samym w sobie,
– wyrażaj się pozytywnie o szkole i nauczycielach,
– doceniaj pracę i samodzielność, organizację i samodyscyplinę,
– dostrzegaj osiągnięcia,
– rozbudzaj zainteresowanie tymi dziedzinami, które dziecko lubi,
– pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce, takich jak czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne)
– rozwijaj ciekawość dziecka, wzbudzaj motywację do poznawania nowych rzeczy, zjawisk poprzez poznawanie wielozmysłowe z wykorzystaniem TV, technologii komputerowej
– wirtualne wycieczki do muzeum, wspólne oglądanie filmów popularnonaukowych, rozmawianie o nich – co mnie zaciekawiło, a co mi się nie podobało i dlaczego (argumentacja)
– rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, łamigłówek, gry planszowe, edukacyjne (również te Internetowe)
– zachęcaj do wykonywania prac manualnych – rysowanie wycinanie, lepienie, układanie klocków, puzzli itp
– dawanie przykładu własnym zachowaniem- czytanie prasy, książek.

Ważny element motywacyjny

Podkreślaj sukcesy zamiast braków. Wspólnie wykonajcie tzw. podsumowanie dnia pod hasłem „To już umiem”, „Tego się nauczyłem”, „Jestem mądrzejszy, bo…”
Na większym arkuszu papieru zapisujcie, co udało mi się dzisiaj zrobić, czego się już nauczyłem. Każdego dnia kartka się zapełnia, co świadczy o włożonym wysiłku i postępach. Forma ta jest szczególnie motywująca dla młodszych dzieci. Warto arkusz powiesić w widocznym miejscu, co będzie powodem do dumy i zwiększonej motywacji. Starsi uczniowie mogą robić takie podsumowanie samodzielnie na każdy dzień, np. wypisać, co dzisiaj zrobię, a na koniec wykreślić, co udało mi się osiągnąć. Kiedy na kartce nic nie pozostanie, to znaczy, że wykonaliśmy to, co zostało zaplanowane. Jeśli na kartce pozostaną niewykreślone pozycje, daje to do myślenia, ponieważ praca się nawarstwia. Może to przytłoczyć dziecko
i doprowadzić do zniechęcenia czy buntu (starajmy się nie dopuścić do takiej sytuacji). Ciągły ,,bagaż” nie wróży nic dobrego. Warto w takim momencie zwiększyć pomoc dziecku przy zadaniach, które sprawiają mu trudność (współpracować, kierować, naprowadzać, motywować, po prostu być obok, ale nie wyręczać.

Drogi Rodzicu!
Pamiętaj o tym, by zapewnić swojemu dziecku odpowiednie warunki do nauki.
Ważne!
Omów z dzieckiem powody, dla których nauka została zawieszona, poinformuj, że wszystkie dzieci uczą się teraz w domu. Podkreśl znaczenie nauki w życiu człowieka, zadeklaruj swoją pomoc, aby dziecko czuło, że ma w Tobie wsparcie.

Ustalcie zasady, których konsekwentnie będziecie przestrzegać

 • wprowadź zasadę nauki o stałych porach (wspólnie zróbcie plan, do którego się można odwoływać, lub umowę – ta forma może sprawdzić się u młodszych dzieci. Dzieci lubią wiedzieć, co je czeka unikniesz w ten sposób unikniesz kłótni i buntu),
 • najlepiej uczyć się w godzinach porannych – podobnie jak w szkole,
 • w czasie pracy nie odciągaj dziecka od nauki rozmową na inne tematy lub dodatkowymi obowiązkami, ale dyskretnie kontroluj, motywuj chwal,
 • zadbaj o stałe miejsce do nauki, spokój i ciszę,
 • w miejscu pracy nic nie powinno rozpraszać dziecka (włączony w tle telewizor czy
  komputer, telefon w zasięgu ręki),
 • miejsce do nauki powinno być uporządkowane,
 • przypilnuj, aby dziecko przygotowało potrzebny zestaw zeszytów, podręczników czy
  przyborów (unikniecie niepotrzebnych przerw i dekoncentracji),
 • prace pisemne wykonujemy w pozycji siedzącej przy biurku lub stole (dłużej się wtedy koncentrujemy, pamiętaj o właściwej postawie!)
 • przyswajanie wiadomości czy powtarzanie materiału w pozycji preferowanej przez dziecko,
 • jeżeli uczymy się w godzinach popołudniowych, zadbaj o odpowiednie oświetlenie,
 • pamiętaj o przerwach – przyda się zegarek – wspólnie ustalcie, jak będą one wyglądać, co dziecko wtedy będzie robić (unikniesz kłótni i buntu),
 • zbyt długa przerwa wybija z rytmu i obniża koncentrację,
 • względem dzieci młodszych stosuj krótszy czas nauki i częstsze przerwy (dziecko w klasie pierwszej skupia się na około 15 minut, a w klasie trzeciej na 30 minut),
 • kiedy zauważasz problemy z koncentracją, zrób przerwę nawet nieplanowaną,
 • w czasie przerwy warto zmienić aktywność umysłową na ruchową (warto to wcześniej ustalić),
 • u uczniów starszych czas nauki może być zbliżony do czasu lekcji – należy również pamiętać o przerwach (starsi uczniowie mają już swoje wypracowane metody pracy w domu. Warto je usystematyzować, lub jeżeli to konieczne, zweryfikować i wprowadzić pewne zmiany),
 • czas pracy może ulegać zmianie, ważne, aby zrealizować to, co zostało zaplanowane na dany dzień (na pewne czynności trzeba poświęcić więcej czasu, a na inne mniej)
 • uczymy się w myśl zasady „nie pośpiech, a jakość, bądź odpowiedzialnym uczniem”,
 • podczas przerw warto przewietrzyć pomieszczenie, w którym dziecko się uczyło.

Ważne! nie zmieniaj na siłę tego, do czego dziecko jest przyzwyczajone – przecież uczy się nie od dziś!

„Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci”

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi Zasadami bezpiecznego korzystania
z komputera i Internetu:

 1.  Nie podawaj niepotrzebnych danych na portalach społecznościowych np. Facebooku.
 2. Nie wrzucaj prowokujących zdjęć na swój profil w Internecie.
 3. Zabezpiecz swój profil tak, aby tylko znajomi mogli oglądać Twoje posty i zdjęcia.
 4. Stosuj bezpieczne hasła, czyli takie które:
  a. zawierają małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne (takie jak @, !),
  b. są odpowiednio długie np. 8-znakowe,
  c. nie zawierają powszechnie używanych słów.
 5. Korzystaj z trybu incognito przeglądarek Internetowych na komputerach, dostępnych publicznie np. w szkole.
 6. Czytaj uważnie wszelkie komunikaty i odpowiadaj na nie świadomie.
 7. Wpisuj uważnie adresy stron Internetowych. Każda najdrobniejsza pomyłka w adresie strony może Cię przekierować na fałszywą stronę z niebezpiecznym oprogramowaniem.
 8. Uważaj na tzw. phishing, czyli strony, które próbują wyłudzić od Ciebie informacje. Nigdy nie podawaj bez potrzeby swoich danych.
 9. Ignoruj wiadomości typu „Wygrałeś tablet!” – coś co brzmi zbyt dobrze, nie jest prawdą!
 10. Nie wchodź na nieznane i podejrzane strony Internetowe.
 11. Stosuj oprogramowanie antywirusowe np. Kaspersky Antywirus, Norton Security
 12. Pozostaw włączoną zaporę sieciową oraz program Defender w systemie Windows.
 13. Aktualizuj system operacyjny i programy.
 14. Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych np. na pamięci pendrive.
 15. Korzystaj z komputera i Internetu rozsądnie nie dłużej niż 2 godziny dziennie.

Oto kilka przydatnych linków z poradami i wskazówkami:

http://www.dzieckowsieci.pl/

https://www.edukacja.fdds.pl/dd5bcf09-cf2d-4340-9eb3-2c437ef66245/Extras/kompendium2019.pdf

https://www.edukacja.fdds.pl/fc63516e-e941-4d3c-827d-9febcf076630/Extras/broszura_Dziecko-i-media-19-09-2017.pdf