Lekcja o stanie wojennym w klasie 8

W poniedziałek 15 listopada w klasie 8b odbyła się lekcja historii poświęcona stanowi wojennemu. Było to kolejne zadanie w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA – PAMIĘTAMY!”.
Uczniowie korzystali z materiałów przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Podczas lekcji ósmoklasiści dowiedzieli się m.in., dlaczego wprowadzono stan wojenny, czym były internowania oraz z jakimi problemami mierzyło się społeczeństwo w dobie stanu wojennego.