#lekcjaHIGIENY #WIRUSOOCHRONA

Uczniowie klas 1-3 wraz w wychowawcami brali udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.
Celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów, w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk.