Międzynarodowy Dzień Pisania Listów w naszej szkole

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisania Listów w naszej szkole 8 października 2021 r., tj. w piątek działać będzie poczta szkolna i każdy będzie mógł za jej pośrednictwem przesłać list do wybranego ucznia dowolnej klasy, nauczyciela, Pani dyrektor, pań sekretarek, pań kucharek, pań sprzątających i innych pracowników obsługi.
Warunkiem jest poprawne napisanie listu z miejscowością i datą w prawym górnym rogu, zwrotami grzecznościowymi
i podpisem autora, gdyż listy nie mogą być anonimowe.
Można je napisać wcześniej w domu, włożyć w opatrzone imieniem i nazwiskiem adresata koperty, by w piątek
w Międzynarodowy Dzień Pisania Listów wrzucić do naszej chodzącej po klasach skrzynki.
W akcji mogą brać udział wszystkie klasy.
Zachęcamy do zabawy!