Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek poprzez zakup nowości wydawniczych. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych. Za tę kwotę dokonujemy zakupów nowych książek do biblioteki szkolnej. Wybór należał do naszych czytelników. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie wybierali książki, które chcą przeczytać. Wszystkie zaproponowane, dostępne na rynku wydawniczym książki, zostały zamówione. Zakupione zostaną także nowe lektury, niezbędne do realizacji nowej podstawy programowej.  Informacja o zamówionych nowościach wydawniczych jest dostępna << zamówienie>>.