Nauczyciele

W skład grona pedagogicznego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wchodzą:

mgr Dorota Burda
mgr Joanna Janus
mgr Ewelina Janus
mgr Katarzyna Jabłońska
mgr Agnieszka Jaros
mgr Wojciech Jaros
mgr Kinga Kras
mgr Andrzej Kurdziel
mgr Marzena Kurdziel
mgr Marta Leśniak
mgr Mateusz Lisiak
mgr Piotr Matlakiewicz
mgr Aleksandra Oleksy-Kawałko
mgr Dariusz Rosa
mgr Justyna Rzegoczan
mgr Monika Tylińska
mgr Joanna Wyszyńska
mgr Patrycja Włodarczyk