Nowa pracownia językowa od ArcelorMittal Poland

Dzięki środkom pozyskanym od ArcelorMittal Poland w naszej szkole powstała nowoczesna pracownia językowa. Stworzono użyteczne laboratorium językowe, które umożliwia różnorodne formy zajęć, ćwiczeń i interakcji. Pracownia będzie do dyspozycji uczniów z I i II etapu edukacyjnego.
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń sprzyja aktywizacji uczniów, zwiększa skuteczność przyswajania wiedzy oraz rozwija kompetencje kluczowe – kompetencje cyfrowe i w zakresie wielojęzyczności.
Mamy nadzieję, że dzięki naszemu sponsorowi lekcje języków obcych będą dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.