Obchody Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w naszej szkole

Sto lat temu, 22 stycznia 1921 roku, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych polskich twórców, poeta Pokolenia Kolumbów, uczestnik Powstania Warszawskiego. W uznaniu zasług poety Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W naszej szkole w ramach obchodów Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zaplanowano następujące działania:

1. Konkurs Recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (termin do 31 marca),
2. Konkurs na najciekawszy lapbook i prezentację multimedialną, dotyczącą życia i twórczości poety (termin do 30 kwietnia),
3. Konkurs na plastyczną interpretację wierszy K.K.Baczyńskiego, połączony z wystawą prac (termin do 31 maja),
4. Wydanie specjalnego numeru szkolnej gazetki, który będzie poświęcony życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać od nauczycieli języka polskiego i plastyki.
Zachęcamy uczniów klas 4-8 naszej szkoły do wzięcia udziału w w/w działaniach.