Obchody Światowego Dnia Zdrowia

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia w naszej szkole obchodzony był pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.
Celem działań była promocja zdrowia i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postawy zainteresowania własnym zdrowiem. W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia p. Monika Tylińska na zajęciach przyrody oraz chemii propagowała treści związane z tematem przewodnim. Uczniowie opracowywali plakaty z układem pokarmowym oraz piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Układali jadłospis zbilansowanej diety. Ważnym aspektem było promowanie wśród uczniów u p. Alicji Sołtan na lekcjach wychowania fizycznego aktywności fizycznej.
W szkole odbyły się turnieje sportowe, podczas których dzieci z poszczególnych grup wiekowych brały udział w różnych konkurencjach sportowych: w klasach 4 i 5 odbyły się rozgrywki w dwa ognie oraz mecze w piłkę nożną.