Oferta zajęć placówek pracy pozaszkolnej i MOS dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Oferta zajęć placówek pracy pozaszkolnej i MOS dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Poniżej zamieszczamy informację o niewielkich zmianach w grafiku proponowanych zajęć, a
mianowicie:
 
Szkoła Podstawowa nr 27   –   zajęcia sportowe / gry i zabawy  –  klasy IV – VI   – zajęcia
w dniach     12. 02.2019 w godz. 9.00-10.30 / 10.30-12.00  oraz    22.02.2019 w godz. 9.00-
10.30 / 10.30-12.00 
Szkoła Podstawowa nr 27   –   zajęcia sportowe / gry i zabawy  –  klasy I – III       – zajęcia
w dniach     21.02.2019 w godz. 9.00-10.30 / 10.30-12.00 
 
Szkoła Podstawowa nr 20 – zajęcia przeniesione do:
Szkoła Podstawowa nr 13  –  piłka siatkowa   –  dziewcząt klasy IV – VI  zajęcia w
dniach    –  11 /  12 / 13.02.2019 w godz. 9.00-12.00

Placówki pracy pozaszkolnej wydają karty zgłoszenia dla uczniów, którzy nie są
uczestnikami zajęć w okresie roku szkolnego.

Ponadto Zarząd Województw Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka
podjął decyzję  o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej
pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od
północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.
Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym
Chałupki-Bohumin) Do bezpłatnych przejazdów uprawnia ważna legitymacja szkół
podstawowych, oddz. Gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze
dzieci mogą korzystać na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.