Pasowanie na Pierwszoklasistę

Zgodnie z tradycją 20 października pierwszoklasiści uczestniczyli w uroczystości Pasowania na ucznia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu. Uczniowie klasy pierwszej z honorem złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
Pani Dyrektor dokonała Aktu Pasowania symbolicznym ołówkiem. Od tego momentu pierwszoklasiści stali się prawowitymi uczniami Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu. W drugiej części uroczystości uczniowie klasy pierwszej przygotowali występ artystyczny pt. „Co w życiu ważne?”. Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami udali się do sali, gdzie uczestniczyli w słodkim poczęstunku i zabawach.