Pasowanie na ucznia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17

W piątek 18 października 2019 roku odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli a także rodziców. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem Pani dyrektor Małgorzaty Wajs, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.
Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. To był egzamin, który zdali na szóstkę. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz medale.