Pasowanie na ucznia

        W piątek 29 stycznia 2021 klasy Ia i Ib brały udział w uroczystości Pasowania na uczniów.
To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich zebranych przez wychowawczynie klas pierwszych
panią Joannę Janus oraz panią Klaudię Przyłuską.
Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Małgorzata Wajs. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale szkolne.
Nie zabrakło też upominków i słodkości od rodziców.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych  sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.