Podziękowanie za udział w akcji „Razem na Święta”

Otrzymaliśmy kolejne podziękowanie z rąk z rąk Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego za włączenie się do akcji „Razem na Święta”. Inicjatywa miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym.