Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę

Nasza szkoła bierze udział w kolejnej akcji UNICEF – organizacji, która niesie pomoc najbiedniejszym dzieciom świata. Tym razem pomagamy dzieciom mieszkającym w Syrii – kraju, w którym od kilku lat trwa wojna. Spowodowała ona ogrom zniszczeń, zmusiła miliony mieszkańców do uchodźctwa, a tym, którzy pozostali, odebrała wszystko co mieli. Zbliżająca się zima, a co za tym idzie, gwałtowny spadek temperatury, może być zabójczy dla dzieci i ich rodzin, którzy pozbawieni dachu nad głową, schronili się w prowizorycznych mieszkaniach i obozach dla uchodźców. Możemy pomóc tym ludziom dając im ciepłe koce, ubrania, zapewniając ogrzewanie w tymczasowych schronieniach i szkołach. Celem projektu „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimꔠ jest m.in. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci z Syrii. Każda, nawet najmniejsza kwota, może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.
Darowizny można przekazać do wychowawcy klasy lub koordynatora projektu pani Iwony Bartczak (s.20).
Akcja na terenie szkoły trwa do 20 grudnia 2017 r.