Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19” obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu. Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką placówki;
  •  uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
  •  zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki oświatowej, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

>>Procedury SSP17<<

Pliki do pobrania:

>>Deklaracja rodzica<<

>>Oświadczenie rodziców<<