Program „Trzymaj formę”

Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dot. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. W naszej szkole program Trzymaj formę jest realizowany od roku 2012. Koordynatorem programu jest mgr Monika Tylińska.