Projekcja filmu „Nie zabierajcie mamy”

W czwartek 21 października w Siedemnastce odbyła się projekcja filmu „Nie zabierajcie mamy”. Udział w niej wzięli uczniowie klas ósmych. Jest to film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce. Wyświetlenie filmu jest kolejnym zadaniem, które Siedemnastka realizuje w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”