Przyrodniczo-eksperymentalnie

Uczniowie klas 3 SP mieli okazję wziąć udział w eksperymentach chemicznych przygotowanych przez uczniów klasy 8a Weronikę Pluskotę oraz Mateusza Bukowskiego, a także uczennicę z klasy 8b Alicję Dudałę, pod czujnym okiem nauczyciela chemii p. Moniki Tylińskiej. Podczas zajęć doświadczalnych uczniowie obejrzeli oraz wzięli udział w przeprowadzeniu szeregu eksperymentów, w których badano obecność skrobi w pożywieniu, proces denaturacji białka oraz wytwarzanie gazu – dwutlenku węgla (CO2). Dzieci z zainteresowaniem i ogromnym zaangażowaniem brały udział we wszystkich doświadczeniach.