Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że wszyscy kandydaci do pierwszej klasy
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 na rok 2020/2021 zostali przyjęci.