Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Rodziców, którzy złożyli dokumenty w sprawie przyjęcia dziecka do I klasy
na rok szkolny 2020/2021 informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkich kandydatów
do przyjęcia do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17.