Rekrutacja do klasy pierwszej / Rekrutacja do klas czwartych sportowych (2022/2023)

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice!
Zapraszamy do zapisu dziecka do klasy pierwszej.
Informujemy, że rekrutacja odbywa się elektronicznie, poprzez stronę https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • 01 marca – 18 marca 2022 r. do godz. 15.00 – Rodzice składają wniosek o przyjęcie
  do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 25 marca 2022 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości
  publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00 – Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania
  dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w postaci pisemnego
  oświadczenia;
 • 01 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości
  publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szanowni Rodzice!
Zapraszamy również do zapisu dziecka do klas IV sportowych o profilu pływanie oraz judo.

Do klas sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych do klas sportowych:

 • 01 marca – 31 marca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
  IV o profilu pływanie oraz do klasy IV o profilu judo Sportowej Szkoły Podstawowej
  nr 17 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów
  branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 25 kwietnia 2022r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
 • 24 czerwca 2022r. – 29 czerwca 2022r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o
  świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy;
 • 30 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości
  publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 05 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do
  Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w postaci pisemnego
  oświadczenia;
 • 06 lipca 2022 r.  godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości
  publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do klasy IV o profilu pływanie oraz do klasy IV o profilu judo
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 dostępny >>tutaj<<.

Oświadczenia dla rodziców uczniów klasy IV o profilu pływanie oraz klasy IV o profilu judo
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 dostępny >>tutaj<<.

Oświadczenie woli uczęszczania do klasy sportowej dostępne >>tutaj<<.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

Zarządzenie nr 40 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 24.01.2022 r. dotyczące harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Potwierdzenie woli do wydruku: >>potwierdzenie woli<<

Zapraszamy do naszej szkoły!!!