Zapraszamy do klas sportowych o profilu pływania, judo i hokeja na lodzie

Rozpoczynamy rekrutację do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17. Zapraszamy do klas sportowych o profilu pływania, judo i hokeja na lodzie.

Informujemy, że dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie  lub  ze strony internetowej <<rekrutacja>>.
O złożenie ich prosimy do 14 marca do godziny 15.00.

Nabór do klas sportowych 

Zgodnie z zarządzeniem nr 163 Prezydenta Miasta Sosnowca próby sprawności fizycznej do klas sportowych odbędą się w następujących terminach:

1. Do klasy pierwszej o profilu pływania – 24 kwietnia o godz. 16.00.
2. Do klasy czwartej o profilu judo – 23 kwietnia o godz. 16.00.

Termin próby sprawności fizycznej do klasy czwartej o profilu hokeja na lodzie zostanie podany
po uzgodnieniu z trenerami.

Zmianie ulegają również terminy składania dokumentów rekrutacyjnych do klas sportowych.

  • 15 marca – 11 maja 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I i klasy IV Sportowej Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 9 kwietnia – 7 czerwca 2018 r.– przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
  • 8 czerwca 2018 r.– Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
  • 2 lipca 2018 r. – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • Od 2 lipca 2018 r. do 4.07. 2018 r. – Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 5 lipca 2018 r.– Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 lutego 2018r <<zarzadzenie_163>>

 

Zapraszamy do naszej szkoły!!!