Spotkanie Młodych Jałmużników

16 listopada br. w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej odbył się drugi cykl warsztatów dla Wolontariuszy
ze Szkolnych Kół Caritas, w którym również uczestniczyli wolontariusze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17.
Warsztaty dotyczyły pracy z osobami starszymi, roli komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji i animacji czasu wolnego osób starszych. Zajęcia prowadziła Pani Anna Korzekwa-Kukla, a warsztaty manualne Pani Marta Gwiazda.
Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w warsztatach i mile spędzony czas.