Spotkanie Młodych Jałmużników

29 października br. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w warsztatach pt. „Sztuka sprzedawania idei – czyli jak pozyskać finansowanie bez znajomości” prowadzonych przez Panią Katarzynę Niebieszczańską w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Celem warsztatów było pokonanie własnego lęku i nieśmiałości w wystąpieniach publicznych przed szerszym gronem odbiorców, a także rozwijanie w sobie siły perswazji.