Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Papierosy w trakcie procesu produkcji poddawane są bardzo złożonej obróbce chemicznej.
Do tytoniu dodawane są substancje konserwujące, poprawiające smak czy wpływające na jakość produktu.
W efekcie decydując się na zapalenie papierosa wiedz, że wraz z dymem tytoniowym wchłaniasz 7 tysięcy substancji szkodliwych, z czego ponad 70 to substancje rakotwórcze! Spośród powszechnie znanych trucizn poza nikotyną dym tytoniowy zawiera min: aceton, cyjanowodór, kadm, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, DDT, toluen, butan itd.
Szkodliwe działanie dymu tytoniowego nie ogranicza się tylko do układu oddechowego.
Toksyczne substancje wchłonięte do krwiobiegu rozprowadzane są po całym organizmie i wywierają szkodliwy wpływ na wszystkie jego funkcje.

Rzuć palenie!! Masz dla kogo żyć!!